Forum Fizjoterapeuty
Spirala uczenia się R. Pohlmanna (dydaktyka) - Wersja do druku

+- Forum Fizjoterapeuty (https://forum.fizjoterapeuty.pl)
+-- Dział: Notatki z fizjoterapii (https://forum.fizjoterapeuty.pl/forumdisplay.php?fid=28)
+--- Dział: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (AWF) (https://forum.fizjoterapeuty.pl/forumdisplay.php?fid=30)
+---- Dział: Dydaktyka (https://forum.fizjoterapeuty.pl/forumdisplay.php?fid=33)
+---- Wątek: Spirala uczenia się R. Pohlmanna (dydaktyka) (/showthread.php?tid=15)Spirala uczenia się R. Pohlmanna (dydaktyka) - Irko - 05-07-2017

Spirala uczenia się R. Pohlmanna ukazuje nam siedem funkcji działań sportowo - motorycznych w procesie uczenia się. Funkcje te dotyczyć mogą zarówno działań nauczyciela jak i ucznia. 

1. Uczący zaczyna zbieranie informacji na podstawie przekazu słownego lub pokazu.
2. Wybiera kluczowe najbardziej celowe informacje.
3. Porównuje z wiedzą dotychczasową na temat zamierzonej czynności.
4. Tworzy plan działania i wykonania zamierzonej czynności.
5. Programuje w myśli i układa kolejności wykonywanych ruchów, odpowiednią koordynację, rytm i tempo.
6. Wykonuje czynność mniej lub bardziej zgodnie z zamierzeniami.
7. Analizuje wykonanie czynności z zamierzonym celem, koryguje popełnione błędy, wprowadza poprawki i przystępuje do kolejnego cyklu.